Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved

Przykładowy wykaz Uczelni wyższych i instytutów naukowo - badawczych, których sprawozdania

finansowe zbadała AUDIT CONSULT Sp. z o.o. w Warszawie

 

[ uczelnie prywatne, uczelnie państwowe ]

  • Wy ższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Oddziały: Katowice,
  • Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie ( oraz Oddziały: Katowice, Olsztyn, Lublin )
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy

[ Na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie ]

  • Analiza finansowo - Ekonomiczna Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie i Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej

w Tarnowie

oraz liczne inne jednostki szkolnictwa wyższego z terenu całego kraju

 

[ instytuty naukowo badawcze ]

  • Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie
  • Międzynarodowe Centrum Ekologii PAN w Łodzi
  • Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie