Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved
 

Wynagrodzenie za nasze usługi zależy od  stopnia złożoności, przewidywalnej pracochłonności i wymaganego czasu  świadczeń. Jest  ustalane indywidualnie, w drodze negocjacji  z każdym Klientem.

W celu uzyskania przybliżonej ceny za poszukiwaną  przez Państwa usługę, można

  • pobrać z naszej strony,  znajdującą się pod zakładką POBIERZ FORMULARZ,  specjalną KARTĘ KLIENTA ,
  • kompletnie  ją  wypełnić i
  • przesłać na adres Spółki  faxem,  pocztą lub drogą elektroniczną.

 

Nadesłanie  przez  Państwa " Karty Klienta "  traktujemy jak zapytanie o cenę.  Prześlemy  na nie  niezwłocznie  ofertę cenową w odniesieniu  do spodziewanego  zakresu  wybranych usług.

Szczegóły  dotyczące wyceny  czynności, których wykonanie dodatkowo okaże się niezbędne,   w każdym przypadku indywidualnie negocjujemy.