Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved

PAŃSTWOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE, FUNDACJE, FUNDUSZE, STOWARZYSZENIA

 

 • Polski Czerwony Krzy ż, Warszawa
 • Polski Czerwony Krzyż, Warszawa
 • Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Warszawa
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie i Ciechanowie
 • Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Warszawa
 • Fundacja Rozwoju Medycyny Człowiek-Człowiekowi, Warszawa
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Nie słyszących i Niedosłyszących Człowiek-Człowiekowi, Warszawa
 • Gospodarstwo Rolne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa „Poświętne” w Płońsku
 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Im. J. Bogdanowicz w Warszawie Warszawa
 • Lecznica Centrum w Warszawie, Warszawa
 • Wojewódzki Samodzielny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Im. Prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie
 • Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płock
 • Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku
 • Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Warszawie
 • Centrum Rehabilitacji Im. Prof. Dr Med. M. Weissa w Konstancinie
 • Wojewódzki Zespół Specjalistyczny Rehabilitacji Niepełnosprawnych I Zaopatrzenia Ortopedycznego w Warszawie
 • Państwowy Zespół Ludowy Pieśni I Tańca Mazowsze Im. T. Sygietyńskiego, Karolin
 • Polski Związek Piłki Nożnej w Warszawie
 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Warszawa
 • Stołeczna Kolumna Transportu Sanitarnego „Meditrans" w Warszawie
 • Ośrodek Usług Inwestycyjnych „Sdis” Spółdzielnia Pracy, Warszawa
 • Biuro Zarządu Miasta Stołecznego Warszawa, (Badanie i Opinia Dotycząca Źródeł Finansowania Budynków i Budowli w Warszawie)
 • Nadleśnictwo Płońsk