Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved
 

AUDIT CONSULT Sp. z o.o. doradza  swym Klientom  w różnych formach i we wszystkich fazach podjętej współpracy lub obsługi. Poza klasycznym wskazywaniem poprawnych  pod względem prawnym  czynności  z zakresu  ewidencji  księgowej i jej dokumentowania , w ramach doradztwa  przygotowane  są  opinie na wybrane tematy finansowo-ekonomiczne, prawne oraz podatkowe związane z prowadzoną przez Klienta  działalnością.

W wolumenie oferowanych usług, znajduje się w szczególności :

  • udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu zobowiązań podatkowych
  • opracowanie  projektów dokumentów systemowych  z zakresu rachunkowości,  tj.: zasad ( polityki ) rachunkowości,  sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych,  w tym zakładowego  planu kont
  • opracowanie instrukcji obiegu dowodów księgowychi pr5ocedur ich kontroli, instrukcji inwentaryzacyjnych, regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, regulaminu pracy i systemu wynagrodzeń, regulaminu organizacyjnego,  z uściśleniem podsystemu  organizacji działów finansowo - księgowych i współpracujących, założeń koncepcji chronienia  baz danych i zbiorów finansowo - księgowych, projektowanie procedur finansowo - organizacyjnych istotnych z punktu zapewnienia ewidencjom księgowym wiarygodności, sprawdzalności  i rzetelności  oraz inne prace projektowe z dziedziny organizacji rachunkowości,
  • udzielanie informacji i porad odnośnie interesujących Klienta  przepisów  prawa podatkowego
  • okresowe przeglądy ksiąg rachunkowych  i  / lub  dokumentów  towarzyszących,  dotyczących wskazanych zagadnień

Spółka wykonuje ponadto  ekspertyzy finansowo-ekonomiczne oraz podatkowe,  zwłaszcza w sferze : organizacji systemu rachunkowości, oceny funkcjonowania księgowości i  kontroli wewnętrznej, a także oceny kondycji finansowej firmy dla różnych grup odbiorców..