Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved
 

Spółka działa pod firmą AUDIT CONSULT Sp. z o.o. nieustannie od 1993 r. (wcześniej występowaliśmy jak Zespół Biegłych Rewidentów ) . Jesteśmy polską spółką audytorską , która od mementu powstania prowadzi nieprzerwanie działalność na terenie całego kraju. W okresie podejmowania czynności operacyjnych zbadaliśmy więcej niż kilkaset sprawozdań finansowych (wg zapotrzebowania Klientów - tak jednostkowych, łącznych, jak i skonsolidowanych ), wykonaliśmy wielu przeglądów ksiąg rachunkowych - jako przedmiot odrębnego oczekiwania Zleceniodawców, jak i w ramach badań sprawozdań finansowych.

Na potrzeby zainteresowanych podmiotów gospodarczych wykonaliśmy licznie różnego rodzaju opracowania dokumentacji handlowo-prawnych i z zakresu organizacji finansów, w tym rachunkowości.

Równolegle prowadzimy działalność związaną z doradztwem podatkowym oraz otwarci jesteśmy na usługową obsługę ksiąg rachunkowych ( szerzej na temat, w danych o działalności w zakresie usług ).

AUDIT CONSULT Sp. z o.o. uzyskała wpisy:

  • na listę podmiotów uprawnionych do badania i weryfikacji sprawozdań finansowych prowadzona przez Krajowa Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 481
  • do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Sądzie Gospodarczym,  XX Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000092204

W obrocie rynkowym identyfikują nas numery :

  • NIP: 521-04-10-439
  • REGON 010383810

Gwarancje odpowiedzialności za jakość  wykonania usług  stanowi

  • Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej o profilu audytorskim i w związku z prowadzeniem ksiąg rachunkowych